Reklamacje

W celu przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie dokładnego opisu problemu oraz dołączenie zdjęć, jeśli jest to możliwe. Na podstawie zgłoszonej reklamacji dokonamy wstępnej analizy i w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszych kroków.

Zastrzegamy, że w przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie oryginalnego opakowania i kompletności towaru. Jeśli towar zostanie odebrany przez kuriera, prosimy o dokładne sprawdzenie stanu opakowania przed podpisaniem protokołu odbioru.

Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a naszym celem jest jak najszybsze i najbardziej korzystne dla Ciebie rozwiązanie sytuacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych) – zwrócimy Ci równowartość ceny produktu. Informacja dotycząca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie państwu przekazana w terminie do 14 dni od momentu w którym przesyłka trafi do naszego sklepu. Wszystkie informacje o realizacji reklamacji na bieżąco przekazywane są do Klienta.

Zespół Genoplast.com