Kolby czy inaczej butelki wielowarstowe do hodowli komórkowych

są idealnym rozwiązaniem do zwiększonego wzrostu różnych komórek pierwotnych i transformowanych w hodowlach bez surowicy lub zawierających surowicę, to innowacyjne narzędzie laboratoryjne, które oferuje większą powierzchnię i wydajność komórek w porównaniu do tradycyjnych kolb jednowarstwowych. Znajdziesz je w naszej ofercie pod tym linkiem.

Jak wygląda procedura przygotowania podłoża w takich butelkach wielowarstowych? Wskazówki dotyczące doświadczenia :

Hodowla komórek w butelkach wielowarstwowych

1. Wymieszaj zawiesinę komórek z pożywką: Przygotuj zawiesinę komórek o wymaganym stężeniu w pojemniku. Zalecana objętość to około 30-50 ml na warstwę.

2. Dodaj wymieszaną ciecz do butelki wielowarstwowej powoli za pomocą pipet serologicznych. Aby uniknąć powstawania piany i pęcherzyków, pozwól strumieniowi cieczy płynąć wzdłuż nachylenia kolby wielowarstwowej (za każdym razem zachowaj niewielką ilość cieczy w pipecie): Pipeta o pojemności 10 ml umożliwia dozowanie pożywki na dno naczynia.

3. Trzymaj kolbę wielowarstwową w pozycji pionowej z logo skierowanym do siebie i przechyl ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do kąta 45° na płaskiej powierzchni roboczej, aby równomiernie podzielić ciecz na każdą warstwę.

4. Trzymając kolbę wielowarstwową pod kątem 45 °, delikatnie połóż ją płasko na powierzchni roboczej z logo skierowanym do góry.

5. Po umieszczeniu kolby wielowarstwowej płasko na powierzchni roboczej, delikatnie kołysz się w przód iw tył oraz na boki, aby równomiernie rozprowadzić komórki na powierzchniach hodowlanych

6. Szybko i delikatnie włóż kolbę do inkubatora. Wskazówki: Należy uważać, aby uniknąć pienienia się pożywki i nie rozlania płynu z każdej warstwy.

Usuwanie podłoża hodowlanego z butelki wielowartwowej

Można odessać lub wylać podłoże z kolby wielowarstwowej.

Metoda odsysania: Aby odessać lub usunąć pożywkę, trzymaj kolbę wielowarstwową pionowo, z logo NEST skierowanym do siebie, przechyl ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do kąta 45°. Następnie wysuń pipetę do dołu, aby zassać pożywkę, aż zostanie całkowicie zassana.

Metoda nalewania: Trzymaj kolbę wielowarstwową pionowo, z logo skierowanym do siebie, przechyl przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do kąta 45 ° i wylej zużytą pożywkę z kolby wielowarstwowej. Wskazówki:Z aleca się stosowanie pipety aspiracyjnej Googlab 10 ml podczas zasysania pożywki, aby pożywka mogła zostać całkowicie zassana.

Zbieranie komórek

1.Przemyj buforem jeden raz i dodaj odczynnik dysocjujący (≥5 ml na warstwę). Następnie postępuj zgodnie z krokami 3-5, aby rozprowadzić odczynnik dysocjujący na każdej warstwie.

2. Zneutralizuj roztworem inaktywującym i wymieszaj zgodnie z krokami 3-5. Delikatnie zawiruj, aby całkowicie usunąć komórki.

3. Postępuj zgodnie z protokołem “Aspirating Method” i zbierz zawiesinę komórek za pomocą pipety serologicznej Googlab 10ml.

4. Postępuj zgodnie z “Pouring Method”. Wlej zawiesinę komórek do probówki stożkowej NEST.

5. W razie potrzeby przepłucz dodatkowym buforem płuczącym.